︎ Pre-search
1 GELUID
2 GEHOOR
3 SLECHTHORENDHEID
3.1 Oorzaken
3.2 Soorten 
3.3 Gradaties
3.4 Hulpmiddelen
3.5 Gevolgen   


︎
4. VORMONDERZOEK
5. REFERENTIES

6. GESCHIEDENIS

1. GELUID
Geluid ontstaat door trillingen in de lucht (of een vloeistof zoals water of metaal). Wanneer een voorwerp geluid produceert worden er luchtdeeltjes in de lucht samengeperst. Hierdoor neemt de luchtdruk ter plaatse toe. De samengeperste deeltjes botsen met omliggende deeltjes lucht. Zo wordt de energie door gegegeven. Hierdoor ontstaat er een golfbeweging. Deze golfbeweging wordt ook wel longitudinale golf genoemd.
     De samengeperste delen lucht en de overige deeltjes gaan dezelfde richting op als de voortplantingsrichting van de golf. De cirkels om de geluidsbron worden steeds groter. Dit zorgt ervoor dat hoe verder je van de bron afstaat hoe zachter het geluid wordt. Dit komt doordat steeds meer luchtdeeltjes (moleculen) de energie van de voorgaande cirkel moeten delen.
    Geluid is hoorbaar wanneer de trillingen elkaar voldoende snel opvolgen en de geluidsbron voldoende geluidsenergie heeft om aan het oor af te geven. *Side note: in een vaste stof plant geluid zich sneller voort dan in een vloeistof of lucht. In vacuüm kan geluid zich niet voortplanten. Geluid kan net als water worden teruggekaatst via bijvoorbeeld een muur.


2. GEHOOR

2.1 WAT IS HET GEHOOR?
Gehoor is het vermogen van een organisme om geluid waar te nemen. Het is een van de vijf zintuigen.

2.2 HOE WERKT HET GEHOOR?
De functie van het gehoor is het lokaliseren van geluidsbronnen of communiceren met gelijksoortige organismen. Het lokaliseren is nodig voor de oriëntatie binnen de objecten wereld, voor zover de objecten geluid geven of weerkaatsen. Het communiceren is nodig voor het onderhouden van sociale verbanden.  Bron

Het gehoor bestaat uit drie onderdelen die er samen voor zorgen dat we geluiden kunnen waarnemen. Het uitwendige oor (oorschelp), het middenoor en het binnenoor. De drie onderdelen vangen trillingen op en zetten dit om naar signalen die de hersenen herkennen als geluid.

www.biologydiscussion.com

De oorschelp vangt een trilling op en zorgt ervoor dat ze de gehoorgang in gaan. Samen versterken ze het geluid richting de trommelvlies. Dit vormt de scheiding tussen het binnenoor en het middenoor. Door de trillingen die het trommelvlies raken, gaan de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijlbeugel) trillen waardoor het geluid verder wordt versterkt. Vervolgens komt de vloeistof die zich in het slakkenhuis bevindt in beweging. (Het begin van het slakkenhuis verwerkt hoge tonen, verder in het slakkenhuis de lage tonen) Hierdoor komen duizenden trilharen in beweging die vervolgens de trillingen doorgeven aan de gehoorzenuw. Via de gehoorzenuw worden deze signalen doorgegeven aan de hersenen, waar het geluid herkend wordt. Er is dus een verschil tussen horen en verstaan.   
    Bronnen: Hoorstichting | Oorcheck

2.3 BUITENOOR
Het buitenoor bestaat uit de gehoorschelp, de gehoorgang en het trommelvlies. De gehoorschelp vangt geluidsgolven op en de gehoorgang geeft de geluidsgolven door aan het trommelvlies.

2.4 MIDDENOOR
Het middenoor is een met lucht gevulde ruimte. Hier bevinden zich de gehoorbeentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Aan de ene kant zijn de gehoorbeentjes verbonden met het trommelvlies en aan de andere kant met een dun membraan dat een kleine opening in de wand van het binnenoor afsluit. De Buis van Eustachius verbindt het middenoor ook met de keelholte, waardoor de druk in het middenoor gelijk blijft aan die van de omgeving.

2.5 BINNENOOR
De geluidsinformatie wordt verwerkt door het slakkenhuis. Het slakkenhuis is gevuld met vloeistof en bekleed met duizenden kleine haarcellen (zintuigcellen). Als de gehoorbeentjes geluidsgolven doorgeven, komt de vloeistof die zich in het slakkenhuis bevindt in beweging. Het begin van het slakkenhuis verwerkt hoge tonen, verder in het slakkenhuis de lage tonen. Hierdoor komen duizenden trilharen in beweging die vervolgens de trillingen doorgeven aan de gehoorzenuw. Via de gehoorzenuw worden deze signalen doorgegeven aan de hersenen, waar het geluid herkend wordt.
    Bron: Hoorwijzer

3. SLECHTHORENDHEID
Slechthorendheid is een benaming voor iemand die geen normaal gehoor heeft, maar wel enkele geluiden of trillingen kan waarnemen. Voor audiologen en KNO-artsen geldt een criterium van 35 decibel gehoorverlies op het beste oor.

Een auditieve beperking kent meerdere vormen en uit zich in minder goed kunnen horen. Er zijn verschillende oorzaken voor een auditieve beperking. De mate van het minder goed kunnen horen verschilt. Auditieve beperkingen kunnen worden opgedeeld in twee delen. Iemand kan doof of slechthorend zijn.
    Bron: Handykept


3.1 OORZAKEN
Er bestaan verschillende oorzaken voor gehoorverlies; oorsmeer, gehoorschade, medicijnen, ouderdom, ongezonde leefstijl, erfelijkheid, hooraandoeningen en een syndroom
3.2 SOORTEN
Ook zijn er diverse soorten auditieve beperkingen, namelijk; discriminatieverlies, slechthorend, ouderdomsdoofheid, gehoorverlies, otosclerose, tinnitus, verschillende syndromen, lawaaislechthorendheid en single-side-deafness (SSD).
    Bron: Doof.nl
3.3 GRADATIES
  0 - 30   dB  verlies          normaal gehoor tot licht slechthorend
  31 - 60  dB  verlies           matig slechthorend
  61 - 90  dB  verlies          ernstig slechthorend
   >      90 dB  verlies          zeer ernstig slechthorend tot doof
3.4 HULPMIDDELEN
 1. Oplichtende staaflampjes
 2. Videobril spraakzien
 3. Hoortoestel
 4. Tolk
 5. Solo-apparatuur
 6. Ringleidingssysteem

BOTGELEIDINGSTECHNOLOGIE
    Dit is een manier waardoor muziek niet via je oren binnenkomt, maar via het bot bij je binnenoor terecht komt. Via botgeleiding omzeilt geluid je buiten- en middenoor. De botgeleidingstechnologie is al bekend sinds de jaren ‘70 en ‘80. Beethoven wordt gezien als de ontdekker van deze technologie. Toen Beethoven gehoor begon te verliezen, verbond hij zijn hoofd met een piano. Zo kon hij de trillingen opvangen.  Bron: Diagnosing Genius: The Life and Death of Beethoven, pagina 156

WATER
    Geluid reist sneller onder water. Muziekproducer Rocco Giovanonni ontdekte dat als je je hoofd in een pan met water en speaker stopt, je veel beter geluiden kunt waarnemen. Hij ontwikkelde InMergo, een koptelefoonconcept en helm die de kwaliteit van geluid flink verbeterd. De trillingen van geluid worden via de schedel, direct naar de gehoorbeentjes gestuurd.
3.5 GEVOLGEN
Gevolgen voor school en werk:
Slechthorenden die naar school en/of werk gaan hebben vaker last van vermoeidheid na school of na het werk. Onder anderen omdat het luisteren veel inspanning en concentratie kost. Uit onderzoek is gebleken dat onder slechthorende werkenden een verlaagde arbeidsparticipatie en hogere uitval op het werk is waar te nemen.

Gevolgen voor gedrag:
Bij kinderen kan slechthorendheid zich uiten in gedragsproblemen. Bij volwassenen wordt slechthorendheid sterk geassocieerd met een verminderd psychosociaal welbevinden en sociaal functioneren. Slechthorende ouderen zullen eerder de stilte opzoeken en feestjes vermijden, en zullen bepaalde sociale en sociaal-maatschappelijke activiteiten en rollen ((vrijwilligers)werk, familieleven, zorgtaken) niet meer zo kunnen vervullen als gewenst. Als gevolg hiervan komen psychosociale klachten, zoals angst, psychische vermoeidheid, stress, somatisatie, depressieve gevoelens en eenzaamheid meer voor dan bij normaalhorenden. Ook de partner kan last ondervinden van de gehoorproblemen van de ander.
4. VORMONDERZOEK
28 dagen challenge
LINK
1. Wachtwoord: wortel
2. Klik op de afbeeldingen om live-sound te genereren.
3. Klik nogmaals op de afbeelding op de webpagina.
Side note: het werkt tot nu toe alleen in Chrome
Gemaakt in P5js
5. REFERENTIES

BEGRIPPEN ↓

 1. Plastisch gehoor
 2. Plastische communicatie
 3. Geregistreerde data
 4. Kunstmatige intelligentie
 5. Gehoorapparaten
 6. Barrière
 7. Zorgtechnologie
 8. Apparaat
 9. Vooroordelen
 10. Achtergrondgeluiden
 11. Botgeleidingstechnologie
 12. Onzichtbare auditieve beperking

FILMS ↓
 1. Deaf Child
 2. Baby Driver
 3. https://www.doof.nl/persoonlijk/even-skypen-met/ivan-tai-apin-regisseur-van-de-film-wiren/
 4. https://www.doof.nl/video/short-film-over-sociale-ongemakken-dove-mensen/

DOCUMENTAIRES ↓
 1. #31 Future shock - Tegenlicht (!)
 2. Verovering van ons DNA - Tegenlicht  (!)
 3. Ted-talk (deaf girl) https://www.ted.com/talks/christine_sun_kim_the_enchanting_music_of_sign_language
 4. Evan Grant Cymatics - Ted Talk https://www.ted.com/talks/evan_grant_cymatics/transcript?language=en
 5. https://www.vpro.nl/programmas/de-toekomst-is-fantastisch/kijk/afleveringen/aflevering-4.html

REFERENTIES ↓
 1. Auditieve beperking in de maatschappij: https://www.vice.com/nl/article/a3je3a/jongeren-met-een-beperking-vertellen-over-hun-dagelijkse-problemen


ARTIST ↓
 1. Roos Meerman
  x http://roosmeerman.com/project/tactile-orchestra
  x http://roosmeerman.com/project/canorgraphy
 2. David Kester
  (De gewichtsafname van dementerende mensen in verzorgingshuizen is in Engeland een probleem. Om dit probleem op te lossen ontwierp Kester een (etens-)geur afgevend apparaatje, een soort vernevelaar, waardoor mensen weer trek krijgen.) Bron:https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/rol-van-ontwerp-steeds-belangrijker-in-de-hedendaagse-maatschappij/

 1. Rocco Giovannoni
  x https://www.roccogiovannoni.com/inmergo
 2. Neil Harbisson “Dit kan kunstenaar en tevens de eerste officiële cyborg ter wereld: Neil Harbisson. Hij is geboren met een genetische afwijking waardoor hij enkel zwart-wit ziet. Door een antenne die aan zijn schedel vastzit kan hij nu kleuren horen: een camera in de antenne zet lichtgolven om in geluidstrillingen in zijn schedel, die zijn brein snel leerde interpreteren als kleur. Op die manier kan hij ook infrarood en ultraviolet 'horen'. Ook bestaat de Brainport V100: een apparaat voor blinden waarmee ze dingen kunnen 'zien' door prikkelingen op hun tong.”
 3. Google Lookout: app voor slechtzienden / visuele beperking
 4. Lola Gielen - NEO https://www.fastcompany.com/3052524/even-the-tone-deaf-can-play-this-instrument-and-sound-like-a-virtuoso
 5. PhonoPaper https://numrush.nl/teken-geheime-berichten-van-geluid-met-phonopaper/
 6. Bill Fontana https://www.google.com/search?q=Bill+Fontana&oq=bill+fontana&aqs=chrome.0.69i59j69i60l2.1810j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

MUZIEK ↓
 1. Plantasia https://www.youtube.com/watch?v=l0vrsO3_HpU
 2. Beethoven
 3. The Electronic Concept Orchestra


INSTANTIES ↓
 1. Doof.
 2. Schoonenberg
 3. Hoormij
 4. Hoorstichting
 5. Kentalis
 6. Hoorinfotheek (onafhankelijk hulpmiddelen advies)
 7. GAIN
 8. NVA (https://audiologieboek.nl) https://audiologieboek.nl/
 9. Pento
 10. Klinktprima
 11. Refrisk
 12. SH-jong

EVENTS ↓
 1. https://www.doof.nl/agenda/gain-event-samen-de-beste-hoorzorg-voor-iedereen/
 2. https://www.doof.nl/agenda/gebaren-cafe-voor-iedereen-in-almere-stad-copy/
 3. Sign Language Coffee Bar

MAGAZINE ↓
 1. https://www.gezondgehoor.nl/home/gg-magazine/
 2. Hoormij Magazine

ONTWERPBUREAU ↓
 1. Vi-taal


LITERATUUR ↓
 1. THE ART OF NOISES - Luigi Russolo, 1913
 2. https://www.nemokennislink.nl/publicaties/wanneer-je-gehoor-je-in-de-steek-laat/
 3. Geen goed gehoor; wat nu? - M. RodenburgTABOE ↓
https://www.hoorzaken.nl/nieuwe-reclamecampagne-schoonenberg-met-wisselende-gevoelens-ontvangen/

https://advertorial.volkskrant.nl/schoonenberg-er-zit-een-heel-persoon-tussen-die-twee-oren-vk/

https://www.hoorstichting.nl/wp-content/uploads/2015/04/RGO_Advies-Gehooronderzoek.pdf (blz 47, imago)

https://www.hear-it.org/sites/default/files/BS%20-%20report%20files/HearitReportHearingLossNumbersandCosts.pdf (page 132, chapter 9 ownership of hearing aids)

https://www.fenac.nl/site/assets/files/1052/rapport_maatschappelijke_impact_leeftijdsgerelateerde_slechthorendheid_-_sirm_2019.pdf (pagina 43)

GEVOLGEN ↓
https://www.fenac.nl

Fenac (Federatie voor Nederlandse Audiologische Centra)
 1. Gehoor in Onderzoek (maart 2018)
  https://www.fenac.nl/site/assets/files/2277/gehoor_in_onderzoek_2018_-_versie_maart.pdf
 2. Participatie ondanks slechthorendheid, VUmc, Joost Festen (KNO/audiologie)
  file:///Users/AnnekeYkema/Downloads/QofC%20werkbespreking%203-11-1%20Joost%20Festen.pdf

Volksgezondheid en zorg
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gehoorstoornissen/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-gevolgen-van-slechthorendheid
6. GESCHIEDENIS


Mark